קררניזים מגבס הם עמודים המוצבים בין הרצפה לבין תקרת הבית