בכל מדינה, על מנת ליזום נדל"ן נכון צריך להכיר כיצד עובד שוק הקרקעות שבתוכה: מהן הרגולציות הממשלתיות בנושא קרקעות. בישראל כמעט כל הקרקעות הן אדמות מנהל