Disk First Aid הינה תוכנה שבאה עם מערכת ההפעלה OS X.
היעוד שלה זה לבדוק שגיאות בכונן הקשיח (hard drive).
ניתן להשתמש בתוכנה על כונן קשיח המקומי או חיצוני.

מתי תרצו להשתמש ב Disk First Aid ?
1. כשהמחשב קורס לעיתים קרובות.
2. קבצים נעלמים.
3. קבצים משנים גודלם.
4. בעיה בהעתקת קבצים ממקום למקום.
5. בעיה בשמירת קבצים.
6. מומלץ לעשות בדיקה זאת אחת לשישה חודשים.