אם אתה רוצה ליצור מחיצה חדשה בכונן קשיח ב -Mac OS X כדאי להיות בטוח שיש גיבוי מלא של הכונן הקשיח לפני התאמת טבלת המחיצות, רק למקרה שמשהו ישתבש. אם יש לך גיבוי הולם, המשך: