ניתן לקבל נתונים מורחבים על הרשת האלחוטית מכל מקום בתוך Mac OS X