ניתן להכניס כל תו מיוחד ולעיין בכל התווים המיוחדים הזמינים ב- Mac OS X
כגון סימנים מתמטיים, כתב ברייל, חצים ועוד..