מדריך זה יראה לכם כיצד לקפל מרובע נייר למעטפה שנסגרת בעזרת כיס.