קובץ hosts הוא קובץ של מערכת ההפעלה המאפשר לקשר בין כתובת IP (מספר) לכתובת שמית (מחרוזת). פניה לקובץ Hosts שנמצא במחשב המקומי נעשית לפני פניה לDNS שנמצא במערכת חיצונית.