מדריך זה יראה לך באיזה קלות ניתן לקפל מכתב למעטפה יפה עם עיצוב יהלום שניתן לפתוח ולסגור אותו.