אם אתה מוצא את עצמך משתמש ב- System Preferences מספיק פעמים , כדאי ליצור קיצור מקשים אוניברסלי על מנת לפתוח במהירות את לוח הבקרה. הנה איך לעשות את זה ב-Mac OS X: