למשל לאחר שחזור בסיס נתונים (Database) משרת אחר, עלול להיווצר מצב שבו ישנם מתמשים שמוגדרים בבסיס הנתונים עצמו, אך אין להם (Login) אפשרות גישה למערכת.