גם לחיות יש אישיות שניתן לתפוס בתמונה.
כלבים, כבשים ואפילו לטאות.