התחום של פינות האוכל הוא תחום שיש להשקיע בו מחשבה.