סורגים המיועדים לחנויות של בעלי עסקים לשם פתיחה בתחילת יום העבודה וסגירה בסיומו.