על מנת לבחור מערכת ישיבה לסלון מבד, חשוב להבין, בראש ובראשונה את יתרון חומר הגלם