ספות מהוות פתרונות ישיבה עבור כל בית בכל סלון. בחירת הספות תלויה בחומרי הייצור שלהם, בעיצוב, בגודל ובנתונים נוספים שיובאו כאן במאמר זה.