מדריך זה יאפשר לךלהכין USB Disk-On-Key, שבאמצעותו יהיה ניתן להתקין Windows 7 על המחשב.
טוב במיוחד למי שאין לו כונן דיסקים במחשב.

יש לוודא לפני שברשותכך:

1. כונן USB נייד Disk-On-Key בנפח 4 ג'יגה לפחות.

2. מערכת הפלה Windows Vista ומעלה.

3. דיסק התקנה של Windows 7 או קובץ התקנה ISO של Windows 7 .