אחרי שקיבלתם את התעודה, עכשיו צריך להתקין אותה. מדריך זה יסביר כיצד.