בשרת 2008 קיים קובץ hiberfill.sys בגודל הזכרון למרות שמצב היברנציה מבוטל בשרת
כדאי למחוק את הקובץ על מנת לשחרר מקום מבוזבז.