7 כללים לאכילה מודעת - אכילה לפי צרכי ורצונות הגוף שמגבירה את ההנאה מהאוכל ומביאה למשקל גוף תקין