מדריך זה יסביר כיצד להתקין Openelec XBMC על מכשיר הRaspberry pi שלכם.