בשנים האחרונות, תעשיית התערוכות נוטה יותר לבנייה של ביתנים מודולריים הם בעצם ביתני תצוגה לתערוכות להרכבה עצמית. היות והכלכלה אינה משגשגת בשנים הללו