מדריך זה יראה לכם כיצד להשתמש בשאריות הנייר שלכם להכין צמיד מדהים או אפיל שרשרת מעיגולי הנייר שנוצרים ממחורר הנייר.