איסוף צדפים לא מסתם בללכת על החוף.
קיימות כמה שיטות שמאפשרות להגיע לזנים מיוחדים יותר.