אחד מתחביבי האספנות העתיקים ביותר - איסוף מטבעות.
אוסף מטבעות יכול להתחיל מעודף שקיבלת במכולת ויכול להגיע למטבעות מקום המדינה.