הזכרון שלי רוצה להתמלא במילים ספונטניות בזהויות מטפיסיות