לא הרבה יודעים אבל בריתה בצפון דורשת היערכות מוקדמת על מנת שהטקס יוכתר כמוצלח.