מדריך למתחילים זה מסביר כיצד למצוא את קו האופק בציור בפרספקטיבה. הכרות זו עם קו האופק חשובה מאוד לציור בפרספקטיבה והיא אחד הדברים הראשונה שאתם צריכים לדעת כאשר מתחילים לצייר.