כאשר כל העצמים מצויירים עם צד אחד המקביל לפנים שלנו ויש להם נקודת העלמות (מגוז) אחת זה נקרא פרספקטיבת נקודת מגוז אחת.