מדריך זה יראה לכם כיצד להכין מגני דוד כקישוטים לתליה בסוכה או במסיבה.
אתם תלמדו כאן שיטה לחיווט גלילים ארוכים של נייר ולהפוך אותך למשולשים שייצרו מגן דוד.