מדריך זה יראה לכם כיצד לארוג נייר - קל מאוד עבור ילדים וזו דרך טובה לנצל את שאריות הנייר שלכם.