חגיגת מצווה היא חגיגת בר מצווה לבנים או בת מצווה לבנות. חגיגה ז