"ירידה בטווח הקצר, עלייה בטווח הארוך", כך מציין צבי גולדפינגר על ריבית המשכנתא באפריל.