מדריך זה יסביר איך לפתוח תיק במע"מ בשמונה שלבים.

תזכורת - ללא תעודת עוסק מורשה ממע"מ לא ניתן להתחיל בפעילות עסקית