תזכרו שחשבונית מס מופקת רק ע"י מי שקיבל תעודת עוסק מורשה ממס ערך מוסף.