המדריך הבא מסביר כיצד ללמד את הכלב/ גור כלבים לעשות צרכים מחוץ לבית.