איתור ומציאה נאותים של מקום האירוע חשובים מאד להתווייתו בצורה טובה ומשכנעת.