אם אתם עומדים להשיק כנס בכל נושא שהוא, בין כזה שעולה ממנו מוטיב פיזי כלשהו,