אלעזר סלע עם סקירה קצרה על הרווח מנדל"ן..האם זה באמת הדרך אל העושר?