אלעזר סלע מסביר למה להיות יזם זה לא כל כך זוהר כמו שחושבים.