השיטה הנפוצה והנכונה ביותר היא באמצעות מיכלי השריה המבצעים את כל העבודה עבורכם.