במרוצת השנים, עם השימוש התכוף בכלים חד פעמיים. נגרם נזק עצום לטבע סביבנו. הפגיעה בטבע היא גדולה. בין אם בפציעות וחנק בעלי חיים, הריסת הסביבה האקולוגית ועד לספיגת החומרים הרעילים באדמה ובמחזור השתייה שלנו. הפתרון הנכון הוא לרכוש כלים רב פעמיים ולהוציא את מנהג של רכישת הכלים החד פעמיים המשמשים לזמן קצר אך יזהמו ויתכלו במשך זמן רב מאוד.