בשנים האחרונות ישנה מגמה מובהקת של גידול בביקוש לשירותי אחסון, גם של תכולת דירות וגם של ציוד או סחורה של עסקים. בפרט נרשמה עלייה במרכז הארץ, האזור שבו מתרחשת פעילות ערה במרבית הענפים. סיבה אחת לכך היא הדינמיות שמאפיינת את החיים במאה ה-21, ושמייצרת צורך משמעותי בפתרונות זמניים לרכוש ולחפצים שונים, לפרקי זמן שונים. עוד סיבה היא המחירים האטרקטיביים של אחסון התכולה, כך שהפעולה הפכה למשתלמת במיוחד.