באפשרותך להשתמש ב- Inkscape אינקסקייפ כדי ליצור תבנית לוח שנה. ניתן להשתמש בכל טקסט וגרפיקה בכל גודל, סגנון או צבע.