בטיחות בעבודה הינה חשובה ביותר , בייחוד בעת עבודה בגובה. לכן חשוב לבדוק היטב את התקנים והאישורים לפני רכישה.