יש מלא דברים שאנחנו רוצים להספיק איתו ואי אפשר כי אתה מגלה שהסוללה כבר חלשה....