הווידג'ט של טוויטר הוא רכיב שמטמיעים באתר המאפשר הצגה של ציוצים בזמן אמת מכל חשבון טוויטר.
מדריך זה יסביר כיצד להשתמש באשף של טוויטר ליצירת ווידג'ט.