שכר הלימוד באוניברסיטאות (בעיקר הציבוריות) באיטליה אינו גבוה יחסית למדינות אחרות במערב אירופה ובאמריקה, אך ניתן גם לקבל הנחות והקלות במקרים מסויימים. איך עושים זאת ומהם הקריטריונים? קראו –