לאחרונה נכנסתי למצב שבו חבר לעבודה החליט שזה יהיה מצחיק לבצע מתיחה על חשבוני.
לאחר שביצע את זממו וניסה להלבין פניי ברבים, החלטתי שזה הזמן לנקמה (שאגב, מומלץ להגיש אותה קרה).

במדריך זה אראה לכם כיצד החזרתי מלחמה לחבר לעבודה.