מעטפות יפות אלו לא צריכות דבק וקל מאוד לעשות אותם.